Bursa Yöresi

Kılıç & Kalkan
Kılıç-Kalkan oyunları yurdumuzun hemen hemen her yöresinde müziksiz olarak oynanan sportif bir gösteri biçimidir. Bir savaş ve cengaverlik oyunudur.

Cumhuriyet döneminden sonra bu oyunlara yada gösterilere Bursa ilimiz sahip çıkmıştır. Kılıç-Kalkan oyunları Bursa ilimizin adeta simgesi haline gelmiştir. Oyuncular ritmi, kılıç ve kalkanın birbirlerine vuruşlarından çıkan seslerden almaktadırlar. Bu türden bir oyuna dünyanın hiçbir tarafında rastlanmamıştır.


Kılıç-Kalkan Oyunu Peşrev, Yemin Töreni, Eğitim, Savaş ve Barış sözleşmesi gibi bir takım bölümlere ayrılmaktadır. Bu ana bölümler içinde de, Selam, Helalleşme, Haberleşme, Vuruşma, Silahların bırakılması gibi kısımlar vardır. Bu bölüm ve kısımların adlarından da anlaşılacağı gibi Kılıç-Kalkan oyunları bir savaş gösterisi niteliği taşımaktadır ve yiğitliği, becerikliliği, barışı simgelemektedir. Atalarımızdan bize armağan olarak kalan bu oyunların Türk halk oyunları içersinde ayrı ve özel bir yeri vardır.

Geleneksel Giyim Kuşam
Başta, etrafı Trablus şalıyla sarılı keçe Külah, sırtta altıparmak kumaşından hilali Gömlek, üzerinde yapraklı denilen açık kollu Cepken bulunur. Belde Lahuri Şal ya da Acem Şalı kuşak ve üzerinde deri Silahlık vardır. Göbek altında bağlanan ve dize kadar inen Zıpka pantolon yerine giyilir. Ayakta, konç ağzı işlemeli, diz kapağı altına kadar uzanan bağcıklı çorap ve ayakkabı olarak giyilen yemeni vardır. Elde Kılıç ve Kalkan bulunur.